För medlemmar

Informationskanaler

Föreningens informationskanaler är Bybladet, hemsidan, anslagstavlorna och välkomstbroschyren.

Bybladet är ett informationsblad som sex gånger om året delas ut till alla medlemmar, vanligen Februari, April, Juni, Augusti, Oktober och December. Det finns sedan även tillgängligt för nedladdning på hemsidan, under Dokument och referens.

Anslagstavlor sitter vid de tre soprummen och det är dessa anslagstavlor som skall användas för informationsutbyte.

Nästa styrelsemöte

2024-03-18

2024-04-15

Renovering inne/ute

Tänker du bygga om eller till inomhus eller utomhus? Kom ihåg att du behöver godkännande från styrelsen och ibland också från kommunen. Det gäller t.ex. för fönster, uterum, friggebodar och andra förråd, paraboler, värmepumpar, stora pooler och vissa skärmtak och staket.

Vilka regler som gäller hittar du  i  Föreningens regler kring byggprojekt ändringar och underhåll i och kring din lägenhet

Felanmälan

Det anmäler du enklast genom att ringa eller mejla till vicevärden eller den styrelsemedlem som är ansvarig för ärendet.

Utemiljö

Sommartid växer många häckar så det knakar. Det för med sig att de kan vara i vägen på våra gång- och cykelvägar i området. Även häckar vid de mindre gångvägarna mellan husen kan vara i vägen. Titta då och då över och åtgärda era häckar, så slipper vi klagomål.

Angränsar din tomt mot en korsning (även cykelbanor)? Då är det viktigt att ta hänsyn till god sikt i korsningen för minska olycksrisken. Kommunen har mer information i skriften Klipp häcken.

Medlemmar ansvarar själva för sina tomter och häckar.

För mer matnyttig information hittar du på kommunens hemsida www.haninge.se

Trafik i området

Får enbart ske för i- och urlastning. Tänk på att hålla låg hastighet, max 7 km/h (gånghastighet) då du måste köra inne på området.
Detta gäller bilar, mopeder och elsparkcyklar.

Sophantering

Soppåsen är till för brännbart avfall som uppkommer i hushållet efter att du sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar av glas, kartong, plåt och plast samt tidningar och annat icke brännbart avfall. Om felaktiga sopor ligger i våra soprum blir det ej hämtat av sophämtningen och skapar då en merkostnad för föreningen som drabbar alla medlemmar i slutändan.

Medlemmar ansvarar för att de sopor de sorterat ut samt övriga grovsopor och trädgårdsavfall kommer till rätt återvinningsstation eller återvinningscentral.

Förpackningar och tidningar kan lämnas på återvinningsstation som exempelvis finns i korsningen Ristarvägen/Järnåldersringen och vid Ica Maxi.

Kommunens återvinningscentral finns på Rörvägen 23 i Jordbro företagspark. Här finns en länk till SRV:s sorteringsguide.

Soptömning

Varje onsdag:  Plast, tidningar, metall, matavfall
Varje fredag:   Restavfall

Glas töms var 3:e vecka. Var god se datum ovanför kärlen

Var vänlig och respektera detta. Om kärlen är fulla kan du gå till återvinningen vid Järnåldersringen eller återkom efter tömning.

Hoppas att vi alla kan hjälpas åt att få soprummen att fungera.

Parkering och garage

Om ni är på väg att flytta och har garage eller parkeringsplats, var då uppmärksamma på att dessa inte ingår i bostaden utan hyrs under eget kontrakt. Den/de som flyttar in efter er får således inte ta över ert garage eller er parkeringsplats utan godkännande av ansvarig.

Om någon har tagit din parkeringsplats eller om det är någon som står alldeles för länge
inom vårt område utan synligt tillstånd, så ring Aimo Park 0771-96 90 00 kanske har de en parkeringsvakt som kan lösa problemet.

Observera att det inte är tillåtet att parkera på gästparkeringen om du bor i området – inte ens med gästparkeringstillståndet. Parkeringsvakt kontrollerar var bilens ägare bor och kan skriva ut böter. (Detta för att minska problem med fulla gästparkeringar.)

Skadedjur

Problem med getingar, svartmyror, silverfiskar och råttor? Föreningen har ett skadedjursavtal med Anticimex. Det innebär att det inte blir någon kostnad vare sig för dig eller föreningen om du ber Anticimex om hjälp.

Vid problem med skadedjur ringer du Anticimex, 08-517 634 00. Uppge föreningens namn, Söderbyhus nr 2, att vårt försäkringsbolag är Folksam (försäkringsnummer 432362) och din adress.

Filterbyte

När lampan på kontrollpanelen till fläktaggregatet blinkar skall detta genast meddelas till den i styrelsen som är ansvarig för ventilationsfrågor.

Mer om hur du byter dessa filter: se Lathund för filterbyte.

Fettfiltret till köksfläkten ansvarar medlemmar för själva. De kan enkelt lossas under spiskåpan och rengöras. Fläkttillverkaren rekommenderar att det rengörs ca 2 gånger per månad. Rengör i varmvatten och diskmedel eller i diskmaskin.

Färgkoder

Ni som vill måla något förråd eller liknande i samma kulör som fasaden behöver nedanstående färg- och kulörinformation. Om man handlar sin färg på Alcros butik i Länna och uppger BRF Söderbyhus 2 så vet de vilka våra färkoder är.

Gröna området

Fasad: Alcro Bestå Täckfärg, färgkod NCS  8010 – G30Y
Knutar:  Alcro Bestå Täckfärg,  tonad vit, (närmsta NCS kod:  0502-Y).

Röda området

Fasad: Alcro Bestå Täckfärg, färgkod NCS  5040 – Y80R
(står som AJS söderby röd i Alcros butik i Länna )
Knutar:  Alcro Bestå Täckfärg,  tonad vit, (närmsta NCS kod:  0502-Y).

Gula området

Fasad: Alcro Bestå Täckfärg,  ”Kantarell” NCS S 1030-Y10R
Knutar:  Alcro Bestå Täckfärg,  tonad vit, (närmsta NCS kod:  0502-Y).