För medlemmar

Informationskanaler

Föreningens informationskanaler är Bybladet, hemsidan, anslagstavlorna och välkomstbroschyren.

Bybladet är ett informationsblad som sex gånger om året delas ut till alla medlemmar, vanligen Februari, April, Juni, Augusti, Oktober och December. Det finns sedan även tillgängligt för nedladdning på hemsidan, under Dokument och referens.

Anslagstavlor sitter vid de tre soprummen och det är dessa anslagstavlor som skall användas för informationsutbyte.

Nästa styrelsemöte

2024-07-16

2024-08-20

2024-09-22

2024-10-22

2024-11-19

2024-12-17

2025-01-21

2025-02-25

2025-03-25

2025-04-22

Renovering inne/ute

Tänker du bygga om eller till inomhus eller utomhus? Kom ihåg att du behöver godkännande från styrelsen och ibland också från kommunen. Det gäller t.ex. för fönster, uterum, friggebodar och andra förråd, paraboler, värmepumpar, stora pooler och vissa skärmtak och staket.

Vilka regler som gäller hittar du  i  Föreningens regler kring byggprojekt ändringar och underhåll i och kring din lägenhet

Utemiljö

Sommartid växer många häckar så det knakar. Det för med sig att de kan vara i vägen på våra gång- och cykelvägar i området. Även häckar vid de mindre gångvägarna mellan husen kan vara i vägen. Titta då och då över och åtgärda era häckar, så slipper vi klagomål.

Angränsar din tomt mot en korsning (även cykelbanor)? Då är det viktigt att ta hänsyn till god sikt i korsningen för minska olycksrisken. Kommunen har mer information i skriften Klipp häcken.

Medlemmar ansvarar själva för sina tomter och häckar.

För mer matnyttig information hittar du på kommunens hemsida www.haninge.se

Trafik i området

Får enbart ske för i- och urlastning. Tänk på att hålla låg hastighet, max 5 km/h (gånghastighet) då du måste köra inne på området.
Detta gäller bilar, mopeder och elsparkcyklar.

Det är inte tillåtet att köra på gångvägar och/eller cykelbanor mellan gröna, röda och gula området för att ta en ”genväg”.

Observera de vägskyltar som finns inne i området.

Sophantering

Soppåsen är till för brännbart avfall som uppkommer i hushållet efter att du sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar av glas, kartong, plåt och plast samt tidningar och annat icke brännbart avfall. Om felaktiga sopor ligger i våra soprum blir det ej hämtat av sophämtningen och skapar då en merkostnad för föreningen som drabbar alla medlemmar i slutändan.

Medlemmar ansvarar för att de sopor de sorterat ut samt övriga grovsopor och trädgårdsavfall kommer till rätt återvinningsstation eller återvinningscentral.

Förpackningar och tidningar kan lämnas på återvinningsstation som exempelvis finns i korsningen Ristarvägen/Järnåldersringen och vid Ica Maxi.

Kommunens återvinningscentral finns på Rörvägen 23 i Jordbro företagspark. Här finns en länk till SRV:s sorteringsguide.

Soptömning

Varje onsdag:  Plast, tidningar, metall, matavfall
Varje fredag:   Restavfall

Glas töms var 3:e vecka. Var god se datum ovanför kärlen

Om kärlen är fulla när ni kommer så får man återkommer efter tömning eller gå till återvinningen på Järnåldersringen eller till Maxi.

Vänligen respektera detta för allas vår trevnad.

Självklart plockar vi upp om något råkar hamna utanför kärlen.

Parkering och garage

Om ni är på väg att flytta och har garage eller parkeringsplats, var då uppmärksamma på att dessa inte ingår i bostaden utan hyrs under eget kontrakt. Den/de som flyttar in efter er får således inte ta över ert garage eller er parkeringsplats utan godkännande av ansvarig.

Om någon har tagit din parkeringsplats eller om det är någon som står alldeles för länge
inom vårt område utan synligt tillstånd, så ring Aimo Park 0771-96 90 00 kanske har de en parkeringsvakt som kan lösa problemet.

Observera att det inte är tillåtet att parkera på gästparkeringen om du bor i området – inte ens med gästparkeringstillståndet. Parkeringsvakt kontrollerar var bilens ägare bor och kan skriva ut böter. (Detta för att minska problem med fulla gästparkeringar.)

Hyra lokal

Vi har två uthyrningslokaler i vår bostadsrätts förening. En i Gula området och en i Gröna området. Båda lokalerna är likvärdiga.  Åldersgräns 20 år för att hyra lokalerna. Ni kontaktar ansvarig i styrelsen för uthyrning. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

Kostnad för barnkalas 200 kr. Depositionsavgift 500 kr som återbetalas när lokalen är städad och inget gått i kras.

Kostnad för vuxenfest 400 kr. Depositionsavgift 500 kr som återbetalas när lokalen är städad och inget gått sönder.

Kostnad för de som ej är med i vår förening, får betala 1.000 kr i hyra och 1.000 kr i deposition.  Allt betalas med swish som går direkt till SBC

Det får högst vara 35 personer i lokalerna enligt Brandskyddsmyndigheten.

Skadedjur

Problem med getingar, svartmyror, silverfiskar och råttor? Föreningen har ett skadedjursavtal med Anticimex. Det innebär att det inte blir någon kostnad vare sig för dig eller föreningen om du ber Anticimex om hjälp.

Vid problem med skadedjur ringer du Anticimex, 0752 – 45 10 00. Uppge föreningens namn, Söderbyhus nr 2, att vårt försäkringsbolag är Folksam, organisationsnummer till föreningen 716417-6740 samt din adress.

Tvättstuga

Det finns tre tvättstugor i området gula, röda och gröna.

Bokning kan göras online eller boka i hallen utanför tvättstugorna. Det finns en instruktion för Onlinebokning Klicka här.

Du kan också ladda ner appen  ”Electrolux Vision MOBILE” och genomföra en bokning via appen.

Alla måste ha en “Blipp” för att kunna genomföra en bokning i hallen utanför tvättstugan.

Passtider

Pass 1            07-10

Pass 2            10-13

Pass 3            13-16

Pass 4            16-19

Pass 5            19-22

Pass 6            22-23

  • Max 8 tvättpass i veckan
  • Max 1 innestående pass åt gången
  • Tvättpass som ej påbörjas inom 30 min kan överbokas
  • Det går att komma in 60 min efter att tvättpasset är slut för att färdigställa torkning och städning
  • Det går att starta tvättpasset 15 min innan passets start om föregående pass är obokat
  • Sista 45 min av passet går tvättmaskinerna ej att starta för att förhindra att man tvättar över på nästa pass (samtliga lampor på tvättmaskinen blinkar)

Kontakta ansvarig i styrelsen när fel uppstår på maskinerna eller om inköp behövs mm.

Filterbyte

När lampan på kontrollpanelen till fläktaggregatet blinkar skall detta genast meddelas till den i styrelsen som är ansvarig för ventilationsfrågor.

Färgkoder

Ni som vill måla något förråd eller liknande i samma kulör som fasaden behöver nedanstående färg- och kulörinformation. Alla medlemmar i föreningen kan köpa färg till både utomhus och inomhus arbeten från ALCRO i Länna. Ange att ni bor i Brf Söderbyhus nr 2 och kundnr: 30008462.  Priserna är rabatterade.

Gröna området

Fasad: Alcro Bestå Täckfärg, färgkod NCS  8010 – G30Y
Knutar:  Alcro Bestå Täckfärg,  tonad vit, (närmsta NCS kod:  0502-Y).

Röda området

Fasad: Alcro Bestå Täckfärg, färgkod NCS  5040 – Y80R
(står som AJS söderby röd i Alcros butik i Länna )
Knutar:  Alcro Bestå Täckfärg,  tonad vit, (närmsta NCS kod:  0502-Y).

Gula området

Fasad: Alcro Bestå Täckfärg,  ”Kantarell” NCS S 1030-Y10R
Knutar:  Alcro Bestå Täckfärg,  tonad vit, (närmsta NCS kod:  0502-Y).