Styrelsen

Ordförande

Dennis Savetun


Telefon: 070-818 89 19
E-post: ordforande@brfsh2.se
Ansvarsområden: Vicevärd, ekonomi, försäkring, GDPR, pantförskrivningar, renoveringar inne, vattenskador, värmesystem och överlåtelser.

Vice ordförande

Bo Nilsson

Telefon: 072-571 81 43
E-post: b.nilsson@brfsh2.se
Ansvarsområden: Elbilsladdare, Bo backar upp alla ansvarsområden som ordförande har dock EJ vicevärd och värmesystem.

Ledamot

Tommi Rinne


Telefon: 073-586 14 51
E-post: t.rinne@brfsh2.se
Ansvarsområden: Snöröjning, och ventilationssystem.

Ledamot

Iréne Hedin


Telefon: 073-673 20 66
E-post: i.hedin@brfsh2.se
Ansvarsområden: Bastu, Garage/P-platser, lokaluthyrning, nycklar, tvättstugor,

Ledamot

Susanne Hedberg

Telefon: 073-537 88 03
E-post: s.hedberg@brfsh2.se
Ansvarsområden: Sekreterare, hemsidan och expedition.

Ledamot

Elisabeth Rosqvist

Telefon: 073-673 20 60
E-post: e.rosqvist@brfsh2.se
Ansvarsområden: Bygganmälan utomhus, trädgård- & fixargruppen, lekparken, soprum, utemiljö, trädgårdsförrådet.

Suppleant

Maria Beckman


Telefon: 073-673 20 63
E-post: m.beckman@brfsh2.se 
Ansvarsområden: Intern IT, byblad och dokumentansvarig.

Valberedningen

Sammankallande

Benny Guteborg

Telefon: 070-522 56 75 
Epost: benny.guteborg@me.com

Valberedare

Michael Carlsson

Telefon: 076-012 05 05
Epost: mc@carlsson62.se

Valberedare

Margareta Brunner

Telefon: 070-783 44 40
Epost: margareta.brunner8@gmail.com

Vem gör vad – alfabetisk lista

AnsvarsområdeAnsvarig
BastuIréne Hedin
BybladMaria Beckman
Bygganmälan utomhusElisabeth Rosqvist
EkonomiDennis Savetun, Bo Nilsson
Elbils laddareBo Nilsson
Fiber (Open Infra)Tommi Rinne
FixargruppenElisabeth Rosqvist
FörsäkringDennis Savetun
GarageIréne Hedin
LekparkenElisabeth Rosqvist
LokaluthyrningIréne Hedin
NycklarIréne Hedin
PantförskrivningarDennis Savetun
ParkeringIréne Hedin
Renoveringar inneDennis Savetun
SnöröjningTommi Rinne
SoprumElisabeth Rosqvist
TrädgårdsförrådetElisabeth Rosqvist
TrädgårdsgruppenElisabeth Rosqvist
TvättstugorIréne Hedin
Utemiljö (hela området)Elisabeth Rosqvist
VattenskadorDennis Savetun
WebsidaSusanne Hedberg
VentilationssystemTommi Rinne
VärmesystemDennis Savetun
ÖverlåtelserDennis Savetun