Arbetsgrupper

Trivsel, gemenskap, minskade kostnader och ökat attraktionsvärde är tanken bakom våra arbetsgrupper. Vill du vara med i en arbetsgrupp? Lägg gärna en lapp i lådan vid expeditionen eller mejla berörd gruppledare.

Fixargruppen

Fixargruppen tar hand om diverse reparationer och service kopplat till föreningens gemensamma byggnader och utemiljö. Insatserna sker på frivillig bas och i mån av tid och kompetens. Fixargruppen sparar mycket kostnader åt oss.
Gruppledare
Mikael Rubin
076-171 96 08
m.rubin@brfsh2.se

Trädgårdsgruppen

Vårt bostadsområde har många vackra grönytor och innergårdar. Trädgårdsgruppens huvudsakliga arbete är att vårda och sköta om våra gemensamma ytor, t.ex. rensning av ogräs, klippning av gemensamma buskar etc
Gruppen är i behov av förstärkning. Alla grannar är hjärtligt välkomna till trädgårdsgruppen! Hör av er till Elisabeth.
Gruppledare
Elisabeth Rosqvist
072-700 56 98
utemiljo@brfsh2.se