Information till mäklare

Vad ingår i månadsavgiften?

Ett digitalt basutbud på 12 kanaler via tre hål i väggen (Tele2) . Och kallvatten.

Ingår ej i månadsavgiften.

Bredband från Tele 2  kan tecknas separat av den boende. Under året 2022 har det dragits fram fiberrör till alla lägenhetsingångar.

Större delen av de boende har valt att få fiber indraget och tecknat ett eget separat avtal med Open Infra som har gjort den fortsatta dragningen in i huset. Fibernätet är ett sk öppet fibernät där du kan välja på olika tv och bredbandsleverantörer. På Open Infras hemsida hittar du alla aktörer för bredband och Tv. Scrolla ner till mitten av sidan för att se utbudet.

Garage, p-plats och p-plats med elstolpe

Vi har garage, p-plats och p-plats med elstolpe, detta är inget som ingår i hushållet, kölista finns till alla dessa. För att få närmare info om ledigt garage och p-plats kontakta i.hedin@brfsh2.se, för att få närmare info om ledigt p-plats med elstolpe kontakta bo.nilsson@brfsh2.se.

P-plats kostar 150:-/mån.

P-plats med elstolpe kostar 250:-/mån, elen betalar boende själv.

Garage kostar 350:-/mån.

Avgiftshöjningar

Den första januari 2023 höjdes hyrorna med 5%, vi har för tillfället inga planerade avgiftshöjningar.

Större renoveringar gjorda/planerade under 2022-2023

Under 2022-2023 har vi installerat ny ventilationsaggregat i lägenheterna och dom sista hoppas bli klara under 2023.

För tillfället har vi inga större renoveringar inplanerade.

Medlemskapsansökan

Den skall skickas till SBC tillsammans med tillhörande fångeshandling.

Med fördel görs detta på: SBC Mäklarservice

Vilket är det mest effektiva sättet att få ärendet behandlat och med mindre risk för långa handläggningstider.

Skall det skickas per post är det till följande adress:

SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

Självklart går det att lämna till föreningens brevlåda på Myrmalmsringen 185 men då blir handläggningstiden avsevärt längre eftersom styrelsen inte fattar beslut om medlemskap förrän handlingarna är inlästa hos SBC.

Juridisk köpare

Föreningen tillåter inte juridiska person som köpare.

Föreningens lån

Föreningen har bundna lån.

Bostadsrättstillägg

Varje medlem står för sitt egna bostadsrättstillägg.

Försäkringsbolag

Föreningen anlitar Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring.