Information till mäklare

Vad ingår i månadsavgiften?

Vatten och basutbudet av Tele2 tv

TV och bredband

Under året 2022 har vi dragit fram fiber till alla lägenheter, om man velat ha detta indraget och installerat i sin lägenhet har man fått gjort ett eget avtal tillsammans med Open Infra som har gjort dragningen.

Medlemmar kan teckna avtal med Tele2. Är det fiber indraget så går det att teckna avtal med någon av aktörerna på Open Infras hemsida: Open Infra ( scrolla ner till mitten av sidan ungefär för att se utbudet)

Det analoga tv utbudet har vi Tele2 som leverantör, vill man ha bredband får boende teckna eget avtal med någon leverantör.

Garage, p-plats och p-plats med elstolpe

Vi har garage, p-plats och p-plats med elstolpe, detta är inget som ingår i hushållet, kölista finns till alla dessa. För att få närmare info om ledigt garage och p-plats kontakta i.hedin@brfsh2.se, för att få närmare info om ledigt p-plats med elstolpe kontakta h.mollerskog@brfsh2.se.

P-plats kostar 150:-/mån.

P-plats med elstolpe kostar 450:-/mån, elen betalar boende själv.

Garage kostar 350:-/mån.

Avgiftshöjningar

Den första januari 2023 höjdes hyrorna med 5%, vi har för tillfället inga planerade avgiftshöjningar.

Större renoveringar gjorda/planerade under 2022-2023

Under 2022-2023 har vi installerat ny ventilationsaggregat i lägenheterna och dom sista hoppas bli klara under 2023.

För tillfället har vi inga större renoveringar inplanerade.

Medlemskapsansökan

Den skall skickas till SBC tillsammans med tillhörande fångeshandling.

Med fördel görs detta på: SBC Mäklarservice

Vilket är det mest effektiva sättet att få ärendet behandlat och med mindre risk för långa handläggningstider.

Skall det skickas per post är det till följande adress:

SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

Självklart går det att lämna till föreningens brevlåda på Myrmalmsringen 185 men då blir handläggningstiden avsevärt längre eftersom styrelsen inte fattar beslut om medlemskap förrän handlingarna är inlästa hos SBC.

Juridisk köpare

Föreningen tillåter inte juridiska person som köpare.

Föreningens lån

Föreningen har bundna lån.

Bostadsrättstillägg

Varje medlem står för sitt egna bostadsrättstillägg.

Försäkringsbolag

Föreningen anlitar Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring.