Om föreningen

Söderby ligger i ett historiskt och lugnt naturskönt område mellan Vendelsö och Handen i Haninge kommun.

Vår förenings område känns som en korsning mellan småhus och radhus. Alla bostäder har entré på bottenplanet och en  trädgård  som sköts av de boende själva . Området är barnvänligt och sammanbundet av ett mängd vägar som utgör så kallat gångfartsområde.

Inom området finns en stor lekpark samt flera mindre innergårdar med olika karaktärer. Du har inflytande över ditt boende i vår förening. Fördelarna med att bo i föreningen är många – när man själv har möjlighet att påverka sitt boende ökar trivseln. Tillsammans bestämmer vi hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas. Att bo i vår förening ger dig ett tryggt boende. Den tekniska förvaltningen sköts av föreningen själv.

Föreningen grundades år 1982 och består av 190 stycken bostadsrättsradhus:

2 rok, 64 kvm, 53 st
3 rok, 81 kvm, 50 st
4 rok, 111 kvm, 62 st
5 rok, 134,5 kvm, 25 st

Uppvärmning och ventilation

Uppvärmning sker med vattenburen el. Ventilation sker med ett så kallat Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning. Varje bostad har separata uppvärmnings- och ventilationsinstallationer.

Skötsel av gemensamma grönytor

Skötsel av innergårdar och andra grönytor utförs av en kompetent kontrakterad medlem och på frivillig bas av våran trädgårdsgrupp. Därtill brukar medlemmar göra insatser i anslutning till sin tomt och på gemensamma städdagar.

Fiber

Öppen fiber via Open Infra. Kontaktuppgifter hittar du på Open Infra.

Garage, p-plats och p-plats med elstolpe

Vi har garage, p-plats och p-plats med elstolpe, detta är inget som ingår i hushållet, kölista finns till alla dessa. För att få närmare info om ledigt garage och p-plats kontakta Iréne Hedin, för att få närmare info om ledigt p-plats med elstolpe kontakta Bo Nilsson.

P-plats kostar 150:-/mån.

P-plats med elstolpe kostar 250:-/mån, elen betalar boende själv.

Garage kostar 350:-/mån.

Gemensamma utrymmen

    • Tre stycken stora, fullt utrustade tvättstugor, en i varje område
    • Två samlingslokaler som kan hyras för barnkalas och andra sammankomster.

Önskar du använda bastun eller hyra någon av våra lokaler kontaktar du Iréne på i.hedin@brfsh2.se

Lekplats

Mitt i vårt område finns en stor och säkerhetskontrollerad lekplats.


Expedition

Den finns på Myrmalmsringen 185. Här finns en brevlåda där brev till styrelsen kan lämnas.

Postadress

Brf Söderbyhus nr 2
Myrmalmsringen 185
136 65 Söderby

Föreningens organisationsnummer : 716417-6740.

Föreningen anlitar SBC för ekonomisk förvaltning.

Nära till mycket

Skola

I direkt anslutning till området finns förskolor, Alen  och Piren.

Handel

Maxi stormarknad med angränsande butiker ligger på promenadavstånd genom angränsande bostadsområden.

Lidl har en butik lika nära som Maxi, men på andra sidan området.

Port 73 med butiker och restauranger ligger en kilometer bort fågelvägen. Hit kan du gå eller cykla på två kilometer småvägar via Söderby gård.

Kommunikation

Buss till Haninge centrum, Vega pendeltågsstation  och Gullmarsplan går direkt i anslutning till området.

Pendeltåg finns i Haninge centrum och i Vega, ca två kilometer västerut.

Nynäsvägen nås på under fem minuter via Handens trafikplats.

Natur

Söderbyskogen finns i direkt anslutning till området. Skogen används av skolbarn och promenerande.

Tyresta naturreservat och nationalpark: Tyresta by finns fem-sex kilometer österut och kan exempelvis nås med buss. På inte mer än två kilometers gångavstånd kan du nå skogarna som angränsar till Tyresta.

Fångsthandlingar såsom överlåtelseavtal gåvobrev samt pantsättningsbrev och meddelande om avnotering skall BARA skickas per post till:

SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

Dessa handlingar skall alltså inte skickas till styrelsen eller läggas i föreningens brevlåda. Det gör såklart inget om ovan nämnda handlingar skulle hamna hos styrelsen men själva handläggningen kommer att ta mycket längre tid eftersom det ändå måste skickas till SBC.

Ett bra incitament är att minimera handläggningstiden när du som medlem vill höja upp ett befintligt lån på din bostad eller som blivande medlem har en deadline att betala in handpenningen till säljaren.
Pantsättningsbreven som då skickas hem till dig per post måste skrivas under vilket SBC gör i egenskap av ekonomisk förvaltare då de på uppdrag från föreningen har som uppgift att hålla pantregistret ajour.
Om handlingarna går via styrelsen så kommer det att ta längre tid för pengarna att betalas ut vilket blir en stressfaktor för samtliga inblandade parter, samt att om inte pengar betalas in i tid så finns det risk för avtalsbrott om inget annan överenskommelse har slutits parterna mellan.

För frågor vänligen kontakta vår ekonomiska förvaltare SBC.

Här finns några bilder om fördelarna med att bo här:

Bild1b
Bild2
Bild3b
Bild4
Bild5
Bild6
Bild7b2

Föregående
Nästa