Felanmälan

Felanmälan görs via mail till styrelsen@brfsh2.se

I detta mail ska det finnas information om

  • vem du är
  • var du bor
  • vad du vill felanmäla.