Aktuellt

2024-02-28 Open Infra – Planerat arbete

Open Infra kommer att utföra ett servicearbete i vårt område den 2024-03-06 mellan    08-16. Detta innebär att din internetuppkoppling kommer att brytas vid ett tillfälle i några sekunder.

Vid frågor går det bra att maila till André Salvert på Open Infra

Mail: andre.salvert@openinfra.com

2024-02-24 Bokning av tvättstuga

Här finns manualen för att kunna genomföra bokning av tvättstuga digitalt.

Tvättstugebokning online

2024-02-23 Motion

Styrelsen har fått in 1 motion till årsstämman.

2024-02-23 Ställa upp dörrar till förråden

Styrelsen undersöker en ny lösning för att kunna ställa upp dörrarna till förråden.

2024-02-23 Ramp

Ramper till förråden kommer att iordningsställas.

2024-02-23 Välkomstinformation till nya medlemmar

Styrelsen jobbar med att ta fram ett nytt och uppdaterat material till nya medlemmar i föreningen.

2024-02-22 Omläggning av lån

I år har ett stort lån på SEK 14 212 651,00 bundits till en ränta på 3,67% i två år.
Vi band även den 31/12 2023 om ett mindre lån på SEK 4 391 442 till en ränta på 3,72% också det på två år.

2024-02-21 Förråd 7 – vid röda soprummet

 Dörren till förrådet har stått olåst vid 3 tillfällen sen nya dörren installerades!

Observera att ni måste låsa dörren när ni lämnar det. Vi vet att det är en ny rutin – att låsa efter sig.  Ni som har förrådet måste hjälpas åt att få det att fungera. Prata gärna med varandra om problemet .

2024-02-20

Värmepumparna i gula och röda tvättstugorna ska yttreaggregaten bytas ut.
Båda är garantiärenden men leveranserna drar ut på tiden.

2024-02-13 Problem med katter

Bostadsrättsföreningar har ingen möjlighet att förbjuda en medlem att ha husdjur.
Katter har enligt lag rätt röra sig fritt i området – även på andras tomter. Kattens rätt att röra sig fritt betyder att vi får acceptera bajs i rabatter, nedhårade trädgårdsmöbler mm. Du har rätt att schasa iväg den och spruta vatten på den. Katter gillar inte doften av citron och apelsinskal. Testa att lägga ut det. Om du kan identifiera katten, kontakta ägaren

2024-02-13 Problem med Skator

Det har framkommit att flera medlemmar har problem med skator som bajsar ner på altaner mm. Styrelsen kan inte göra något åt det. Däremot kan vi alla i föreningen sluta att mata fåglar. Vi kan även plocka ner skatbon om vi har det i träd på tomten. Om vi har det så måste det plockas ner innan häckningssäsongen börjar – förslagsvis i februari/mars. Vi behöver också se över hur vi bygger så att vi inte bygger ”mysiga” krypin för skatorna.

2024-02-05 Grovsopor

Föreningen har INTE  avtal med SRV gällande Grovsopor.
Vi har endast avtal gällande restavfall, förpackningar och batterier.
Har ni annat som ni behöver bli av med ( kläder, skor, resväskor mm) så MÅSTE ni själva se till att det kommer till SRV anläggning i Jordbro eller Trångsund.
Läs gärna på anslagen på väggarna – där framgår vad som är okey att slänga i sopkärlen.
Nedan finns en sorteringsguide

Sorteringsguide – SRV Återvinning (srvatervinning.se)

Hoppas att vi alla kan hjälpas åt att följa sorteringsreglerna så att vi slipper
extrakostnader.

2024-02-04 Vad som får spolas ner i våra toaletter

Inget annat än det som kommer naturligt ifrån våra kroppar får spolas ner i
toaletten så topps, hushållspapper, hår och dyligt skall INTE spolas ner i toaletten.
Papper som är ämnat för att spolas ner går naturligtvis bra att spola ner.
Vänligen acceptera detta så slipper vi slamsuga i området.

2024-02-02 Spiskåpor

De hushåll som har valt rostfria spiskåpor kommer att bli fakturerade i mars. Kostnad 1800 kronor.

2024-02-02 Hjärtstartare

Vi har köpt in hjärtstartare till våra lokaler som kommer att sättas upp och vi hoppas att detta kommer att ökar tryggheten hos våra medlemmar och kanske även rädda liv om olyckan skulle vara framme.
Vi kommer även att komma ut med mer information om vart de är uppsatta och en inbjudan om hur dessa används för de medlemmar som är intresserade.

2024-02-02 Nya möbler i gula föreningslokalen

Äntligen har vi uppdaterat våran gemensamma föreningslokal i gula området med 40 stycken nya stolar och 12 stycken nya bord. Vi hoppas att detta ökar trivseln vid uthyrning och utlåning av lokalen och att våra medlemmar är rädda om de nyförvärvade möblerna.

Nästa uppdatering av möbler gällande föreningslokalen i Gröna området planeras och kommer att meddelas när det är gjort.

2024-02-01 Bilar i området

Det har blivit en ökning av bilar som kör runt i området. Det körs mellan  det gröna, röda och gula området för att man inte orkar köra runt.  Det körs även på kommunens gång/cykel banor. Vi måste hjälpas åt att minska åkandet i vårt område. Boende får naturligtvis köra in vid in och urlastning ur bilen.

2024-02-01 Värmepumpar

Värmepumparna i röda och gula tvättstugorna har inte fungerat som önskat.
Felet är numer lokaliserat och kommer att åtgärdas inom kort.

2024-02-01 Bokningstavla

Bokningstavlan för gula tvättstugan skall bytas ut även den inom kort.

2024-01-30 Säkerhetsdörrar

Nu har bytet till säkerhetsdörrar till våra förråd och tvättstugor påbörjats. Observera att de nya dörrarna inte går i lås av sig själva när ni stänger.

Ni MÅSTE låsa dörren aktivt utifrån.

2024-01-30 Motioner till årsstämman

Motionsdags
Vill du förändra något i föreningen kan det vara dags att skriva en motion. Motioner är förslag och skall vara realistiska. Med realistiskt menas möjlighet att genomföra och en uppskattning av kostnader.
Förslag på disposition
Bakgrund (Problem, förbättring etc)
Förslag (Åtgärd)
Konsekvenser (Kostnader etc)
Yrkande (Önskemålet)
Det viktigaste är att du nyttjar din rätt att påverka och möjligheten till att utveckla vår förening.
Motionen skall efter styrelsens bedömning och förslag till beslut avgöras av stämman.
Motionen skall enligt stadgarna var styrelsen tillhanda senast 1 februari men vi har stäckt ut tiden till den 15 februari dennes.

2024-01-17 Snökaos

Nu när vi haft snökaos så får vi medlemmar hjälpas åt att skotta fram vägar till förråd, tvättstugor och soprum samt att vi hjälper grannar som inte klarar att skotta. 🌨️

2023-12-10 Våra privata brevlådor

Vi rekommenderar att man har låsbara brevlådor pga att det vid flera tillfällen hittas oöppnade brev i röda soprummet.  De oöppnade breven har ibland varit värdepost.

2023-12-06 Nya torktumlare

Nya torktumlare är installerade i den gröna och i den gula tvättstugan. Bruksanvisning finns på ena sidan av torktumlaren.

Uppdatering Fiber

Fibergrävning och installation av fiber i vårt område närmar sig ett slut och slutbesiktning kommer att ske med Openinfra efter det att justeringar och återställandet av föreningens gräsytor, asfalt och grusvägar är avklarade.