På gång i föreningen

Byte av originaldörrar

Dörrbytet beräknas starta 2/10 och pågå 4-5 veckor framåt. Starten sker i Gula området.
Ni som är berörda kommer i dagarna att få meddelande i brevlådan om när just er dörr kommer att bytas.

Dörrhandtag och dörrlås (original) kommer att föras över till nya dörren. Ytterligare lås eller låsbläck kommer inte att föras över.

VIKTIG INFORMATION TILL HUNDÄGARE!

Styrelsen har fått höra av en boende i gula området att hennes två hundar avlidit och orsaken tros vara att de har fått i sig råttgift.

Hon brukar gå en runda mellan gula föreningslokalen och en runda mot Båtmanskolans fotbollsplan och följer den grusvägen som går bakom fotbollsplan.

Ha uppsikt när ni rastar hunden.

Trafik inne på området

Trafik i området får enbart ske för i- och urlastning. Tänk på att hålla låg hastighet,
max 7 km/h då du måste köra inne på området.

Soptömning

Varje onsdag:  Plast, tidningar, metall, matavfall
Varje fredag:   Restavfall

Glas töms var 3:e vecka. Var god se datum ovanför kärlen

Var vänlig och respektera detta. Om kärlen är fulla kan du gå till återvinningen vid Järnåldersringen eller återkom efter tömning.

Hoppas att vi alla kan hjälpas åt att få soprummen att fungera.

Årsavgiften

På grund av rådande läge med höjda räntor, skenande elpriser och ökande drifts- & underhållskostnader har styrelsen beslutat att höja årsavgiften med 5 % från och med 2023-01-01.

OBS! Detta gäller inte hyra för parkeringsplatser och garage.

Den nya höjningen för 2023 kommer läggas på retroaktivt, på avgiften för april, maj och juni månad för att det inte skall bli en jättebetalning för er under april, då den nya avgiften kommer börjar gälla.

Hälsningar Styrelsen

Nästa styrelsemöte

2023-07-20
2023-08-22
2023-09-21
2023-10-19
2023-11-16
2023-12-14

Städdagar

Städdagen hösten 2023

Städdagen är planerad till lördagen den 7:e oktober och ett separat utskick kommer om detta inom kort. 

Uppdatering Fiber

Fibergrävning och installation av fiber i vårt område närmar sig ett slut och slutbesiktning kommer att ske med Openinfra efter det att justeringar och återställandet av föreningens gräsytor, asfalt och grusvägar är avklarade.

En del medlemmar har fört av sig till styrelsen gällande själva installationen eller att få igång sin fiber i hemmet. Vi i styrelsen har inte kännedom om vad medlemmar har för avtal och tillval för att få igång sin fiber utan hänvisar att själva kontakta Openinfras kundtjänst 010-492 71 00 eller sin leverantör av utbud och tjänster.

Uppdatering gällande ventilationsbytet

Ventilations projektet fortgår och för närvarande så är man snart klara i gröna området och byten har påbörjats i röda området.

Det har nyligen utdelats i gula området information om att det snart är dags för ventilationsbyte och att den boende skall inkomma med svar om önskat tillval av färg på kåpa, att man redan nu fått avisering är enbart för att Airteam skall kunna planera sitt inköp av ventilationsaggregat så att de inte står tomma när det är dags för bytet. Det skall förtydligas att bytet av aggregatet inte kommer att ske förrän 2023 vilket dessvärre inte framkommit i Airteams utdelade enkät.

OBS! Det finns en del medlemmar som inte svarat gällande avisering om ventilations byte trots påminnelse, ej heller inkommit med tillval av kåpan. Vi vill påminna medlemmar att om man inte gjort ett tillval eller svarat trots aviseringar så kommer dessa få en i vit standardutförande.