Aktuellt

2024-07-20 Utemiljö

Vi vill påminna alla  boende att gräset som växer utanför staket, häckar och murar ska klippas av den boende. Det gäller både på fram och baksida

2024-07-18 Köra i området

Styrelsen vill påminna om att det får enbart ske för i- och urlastning. Tänk på att hålla låg hastighet, max 5 km/h (gånghastighet) då du måste köra inne på området.
Detta gäller bilar, mopeder och elsparkcyklar.

Det är inte tillåtet att köra på gångvägar och/eller cykelbanor mellan gröna, röda och gula området för att ta en ”genväg”.

Blir det inte bättre så kommer styrelsen att titta på åtgärder och eventuellt sätta upp bommar vid varje infart i föreningen.

2024-06-12 Lekparken

Nu är konstgräset rensopat från grus. Tog 3 timmar att få bort det.
Vi vill vädja till alla föräldrar att förklara för sina barn och andras barn att inte leka med grus på konstgräset.
/ Trädgård/fixargruppen

2024-06-26 Inbrottsförsök

Det har varit inbrottsförsök i gröna området. Tjuvarna kom inte in med förstörde låset på baksidan.
Tips finns på polisens  hemsida. 

2024-06-20 Sommar

Styrelsen önskar alla en härlig sommar! Du kan kontakta styrelsen som vanligt i sommar. Kontaktuppgifter finns under fliken styrelsen.

2024-06-20 Bybladet

Bybladet har sommaruppehåll och återkommer i slutet av augusti.

2024-06-20 Tvättstuga

Har du problem med bokning av tvättstuga så är det ”pluppen” som behöver bytas. Kontakta Iréne Hedin.

2024-06-05 Årsstämman

Nu har vi ett signerat protokoll från årsstämman. Vill du ta del av det så skriver du till styrelsen@brfsh2.se  så ser vi till att du kan hämta ett exemplar på expeditionen.

2024-05-28 Skyltar

Nya vägskyltar i området, 5 km/h, Kör sakta lekande barn samt nya skyltar vid lekplatsen.

2024-05-28 Kvar från städdagen

Det som återstår efter städdagen är oljning av staket, bord, avskiljare, sandlådans sitt ramper och gungbräda, sätta upp basketkorgar. Styrelsen kommer att be boende om hjälp med detta.

2024-05-28 Vibrationer

Styrelsen har kontakt med kommunen angående vibrationer vid husen som ligger närmast bussgatan.

2024-05-28 Enkät

Styrelsen ska undersöka vad medlemmar vill att vi ska göra av våra innergårdar.

För att tänka på miljön så ska styrelsen också fråga medlemmar om vilka som fortfarande vill ha Bybladet i pappersformat? Den finns alltid upplagd i digital form på hemsidan.

2024-05-13 Lekplatsen

Lekplatserna är nu inspekterade av Lekplatsinspektionen.
Inga anmärkningar gällande stora lekplatsen och den lilla i gula området.

2024-04-28 Städdag

Vad roligt att så många som 49 familjer var med och hjälpte till.  Vi fick mycket gjort. Tack alla inblandade!

2024-04-28 Lekparken

Lekparken är upprustad med nya gungor samt ett nytt trattnät.

2024-04-25 Råttor

Vi ser helst att ni inte matar fåglar eftersom frön och annan fågelmat som hamnar på marken lockar till sig råttor.

Råttor i området är ett stort problem för oss alla i föreningen.