Aktuellt

2023-11-24 Snökäppar

Föreningen köper in snökäppar (orangefärgade med reflex) denna vinter.  Vi sätter ut käppar vid gemensamma ytor. Ni som behöver käppar för att markera ex. stenar eller staket kan hämta käppar. Kontakta någon i fixar/trädgårdsgruppen ( se hemsidan).Tala gärna med barnen om varför de sätts upp och nyttan med dem. Vi hoppas att de kommer att få sitta kvar

2023-11-24 Anslagstavlor i området

Nya anslagstavlor är uppsattas utanför soprum , lokalerna, tvättstugorna och expeditionen.

2023-11-16 Klotter i området

Vi vill göra er uppmärksamma på att det verkar vara en klottervåg som pågår i området.
Om ni ser klotter meddela det så fort som möjligt till styrelsen. Vi vill ta bort allt klotter så fort som möjligt.

2023-10-24 Soprumsdörrarnas uppställningshållare tas bort

Anledning: De påverkar dörrarnas hållbarhet negativt speciellt vid blåst:
– gångjärnen och dess infästning påverkas
– dörrarna blir med tiden skeva och behöver bytas vilket medför stora kostnader
Vi hoppas på förståelse för denna åtgärd.

2023-10-24 Inför snösäsongen

Snöskyfflar kommer att finnas i samtliga förråd och tvättstugor.
Vi hoppas på att alla i föreningen i och med detta kan hjälpas åt att se till att det är framkommligt.

Byte av originaldörrar

Dörrbytet beräknas starta 2/10 och pågå 4-5 veckor framåt. Starten sker i Gula området.
Ni som är berörda kommer i dagarna att få meddelande i brevlådan om när just er dörr kommer att bytas.

Dörrhandtag och dörrlås (original) kommer att föras över till nya dörren. Ytterligare lås eller låsbläck kommer inte att föras över.

De originaldörrar som fortfarande finns kvar men är vitmålade eller på annat sätt ändrats mot originalutförandet kommer också att bytas men inte under 2023. Dessa behöver först inventeras och sedan behöver det tas upp till budgeten.

Uppdatering Fiber

Fibergrävning och installation av fiber i vårt område närmar sig ett slut och slutbesiktning kommer att ske med Openinfra efter det att justeringar och återställandet av föreningens gräsytor, asfalt och grusvägar är avklarade.

En del medlemmar har fört av sig till styrelsen gällande själva installationen eller att få igång sin fiber i hemmet. Vi i styrelsen har inte kännedom om vad medlemmar har för avtal och tillval för att få igång sin fiber utan hänvisar att själva kontakta Openinfras kundtjänst 010-492 71 00 eller sin leverantör av utbud och tjänster.

Uppdatering gällande ventilationsbytet

Ventilations projektet fortgår och för närvarande så är man snart klara i gröna området och byten har påbörjats i röda området.

Det har nyligen utdelats i gula området information om att det snart är dags för ventilationsbyte och att den boende skall inkomma med svar om önskat tillval av färg på kåpa, att man redan nu fått avisering är enbart för att Airteam skall kunna planera sitt inköp av ventilationsaggregat så att de inte står tomma när det är dags för bytet. Det skall förtydligas att bytet av aggregatet inte kommer att ske förrän 2023 vilket dessvärre inte framkommit i Airteams utdelade enkät.

OBS! Det finns en del medlemmar som inte svarat gällande avisering om ventilations byte trots påminnelse, ej heller inkommit med tillval av kåpan. Vi vill påminna medlemmar att om man inte gjort ett tillval eller svarat trots aviseringar så kommer dessa få en i vit standardutförande.