Styrelsen

Dennis Savetun – Ordförande (kontaktuppgifter till vicevärd längre ned på sidan)

Telefon: 0708–188 919
E-post: ordforande@brfsh2.se 
Ansvarsområden: Ekonomiansvarig, fastighetsförsäkring, GDPR, renoveringsansökningar inomhus, budget och  vattenskador.

Michéle Dahlström – Vice ordförande

Telefon: 073-673 20 64
E-post: m.dahlstrom@brfsh2.se
Ansvarsområden: ekonomi, nycklar, TV+internet, tvättstugor, överlåtelser, pantförskrivningar, avnoteringar och bygganmälan utomhus.


Tommi Rinne – Ledamot

Telefon: 073-673 20 62
E-post: t.rinne@brfsh2.se
Ansvarsområden:  Snöröjning, ventilationssystem och fiber Open Infra.


Iréne Hedin – Ledamot

Telefon: 073-673 20 66
E-post: i.hedin@brfsh2.se
Ansvarsområden:  Altandörrar (reparationer/byten), bastu, garage och parkeringsplatser samt uthyrning av lokaler.

Henrik Möllerskog – Ledamot

Telefon: 073-673 20 61
E-post: h.mollerskog@brfsh2.se 
Ansvarsområden: Sekreterare och elbilsladdare.

 

Maria Beckman – Suppleant

Telefon: 073-673 20 63
E-post: m.beckman@brfsh2.se 
Ansvarsområden:  Hemsida, intern IT, Bybladet och dokumentansvarig.


Mikael Rubin – Suppleant

Telefon: 076-171 96 08
E-post: m.rubin@brfsh2.se
Ansvarsområden: Fixargruppen, garageförrådet, soprum och lekparken.

 

Dennis Savetun – Vicevärd

Du kan kontakta vicevärden om nedan saker inträffat:

  • Element blir inte varma trots att termostatvreden har motionerats och rören till elementen är varma.
  • Trycket på pannan är lågt trots luftning av samtliga element är gjorda.
  • Element går inte att lufta pga att luftningsnippeln har fastnat (att man saknar elementnyckel är inte ett giltigt skäl till felanmälan).
  • Avvikande ljud/högt skrammel hörs från ventilationsaggregatet i köket. Exempelvis om misstanke finns om att motorn håller på att gå sönder då ”den aldrig låtit så förut”.
  • Det samlas vatten inne i ventilationsaggregatet, vilket bara syns när det öppnas men det är viktigt att dräneringsslangen fyller sin funktion.
  • Hastigheten på aggregatet går inte att justera eller har fastnat i ett läge.
  • Lampan, glasskivan till lampan och/eller sockeln till lampan i köksfläkten gått sönder.
  • Lampor på och i garage, miljöstugor, tvättstugor och lyktstolpar på föreningens mark har gått sönder.

    Mail: vicevard@brfsh2.se


Valberedningen

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att säkerställa att föreningen alltid har en kompetent och väl fungerande styrelse.

Benny Guteborg, sammankallande

Telefon: 070-522 56 75
Epost:
benny.guteborg@me.com

Alexander Enarsson, valberedare

Telefon: 0760-22 16 72
Epost: enarsson-@outlook.com


Michael Carlsson, valberedare

Telefon: 0760-12 05 05
Epost: Mc@carlsson62.se


 

 

Vem gör vad – alfabetisk lista

Ansvarsområde Ansvarig
   
Bastu Iréne 
Belysning förråd + garage Vicevärd
Bybladet Maria 
Bygglov ute  Michéle 
Ekonomi Dennis, Michéle
Fixargruppen Mikael
Försäkring Dennis
Garage Iréne 
Internet Michéle 
Lekparken Mikael
Lokaluthyrning Iréne 
Nycklar Michéle 
Pantförskrivningar Michéle 
Parkering Iréne 
Renoveringar inne Dennis
Snöröjning Tommi
Soprum Mikael
Trädgårdsförrådet Elisabeth Rosqvist
Trädgårdsgruppen Elisabeth Rosqvist
TV Michéle 
Tvättstugor Michéle 
Vattenskador Dennis 
Websida Maria
Ventilationssystem Vicevärd / Tommi
Värmesystem Dennis
Överlåtelser Michéle