Styrelsen

Ordförande

Dennis Savetun


Telefon: 070-818 89 19
E-post: ordforande@brfsh2.se
Ansvarsområden: Ekonomi, försäkring, GDPR, gula förrådet, renoveringar inne, vattenskador, vicevärd och värmesystem.

Vice ordförande

Bo Nilsson

Telefon: 072-571 81 43
E-post: b.nilsson@brfsh2.se
Ansvarsområden: Bo backar upp alla ansvarsområden som ordförande har dock EJ vicevärd och värmesystem.

Ledamot

Styrelsen
E-post: styrelsen@brfsh2.se
Ansvarsområden: Nycklar, TV+Internet, tvättstugor, överlåtelser, pantförskrivningar och städdagar.

Ledamot

Tommi Rinne


Telefon: 073-673 20 62
E-post: t.rinne@brfsh2.se
Ansvarsområden: Snöröjning, och ventilationssystem och Open Infra (fiber)

Ledamot

Iréne Hedin


Telefon: 073-673 20 66
E-post: i.hedin@brfsh2.se
Ansvarsområden: Altandörrar, bastu, Garage/P-platser, uthyrning av lokaler.

Ledamot

Susanne Hedberg

Telefon: 073-537 88 03
E-post: s.hedberg@brfsh2.se
Ansvarsområden: Sekreterare, hemsidan och expedition.

Ledamot

Elisabeth Rosqvist

Telefon: 073-673 20 60
E-post: e.rosqvist@brfsh2.se
Ansvarsområden: Trädgård- & fixargruppen, utemiljö, garageförrådet, soprum och bygganmälan.

Suppleant

Styrelsen
E-post: styrelsen@brfsh2.se
Ansvarsområden: Elbilsladdare och lekparken.

Suppleant

Maria Beckman


Telefon: 073-673 20 63
E-post: m.beckman@brfsh2.se 
Ansvarsområden: Intern IT, Byblad och dokumentansvarig.

Valberedningen

Sammankallande

Benny Guteborg

Telefon: 070-522 56 75 
Epost: benny.guteborg@me.com

Valberedare

Michael Carlsson

Telefon: 076-012 05 05
Epost: mc@carlsson62.se

Valberedare

Margareta Brunner

Telefon: 070-783 44 40
Epost: margareta.brunner8@gmail.com

Vem gör vad – alfabetisk lista

AnsvarsområdeAnsvarig
BastuIréne Hedin
BybladMaria Beckman
Bygglov Elisabeth Rosqvist
EkonomiDennis Savetun, Bo Nilsson
ElbilsladdareStyrelsen
Fiber (Open Infra)Tommi Rinne
FixargruppenElisabeth Rosqvist
FörsäkringDennis Savetun
GarageIréne Hedin
InternetStyrelsen
LekparkenStyrelsen
LokaluthyrningIréne Hedin
NycklarStyrelsen
PantförskrivningarStyrelsen
ParkeringIréne Hedin
Renoveringar inneDennis Savetun
SnöröjningTommi Rinne
SoprumElisabeth Rosqvist
TrädgårdsförrådetElisabeth Rosqvist
TrädgårdsgruppenElisabeth Rosqvist
TVStyrelsen
TvättstugorStyrelsen
Utemiljö (hela området)Elisabeth Rosqvist
VattenskadorDennis Savetun
WebsidaSusanne Hedberg
VentilationssystemTommi Rinne
VärmesystemDennis Savetun
ÖverlåtelserStyrelsen