Styrelsen

Ordförande

Dennis Savetun

Telefon: 070-818 89 19
E-post: ordforande@brfsh2.se
Ansvarsområden: Ekonomi, Försäkring, GDPR, Gula förrådet, Renoveringar inne, Vattenskador, Vicevärd, Värmesystem

Vice ordförande

Michéle Dahlström
Telefon: 073-673 20 64
E-post: m.dahlstrom@brfsh2.se
Ansvarsområden: Ekonomi, Nycklar, TV+Internet, Tvättstugor, Överlåtelser, Bygglov, Pantförskrivningar

Ledamot

Tommi Rinne

Telefon: 073-673 20 62
E-post: t.rinne@brfsh2.se
Ansvarsområden: Snöröjning, Ventilationssystem

Ledamot

Iréne Hedin

Telefon: 073-673 20 66
E-post: i.hedin@brfsh2.se
Ansvarsområden: Altandörrar, Bastu, Garage/P-platser, Uthyrning lokaler

Ledamot

Henrik Möllerskog

Telefon: 073-673 20 61
E-post: h.mollerskog@brfsh2.se
Ansvarsområden: Sekreterare, Elbilsladdare

Suppleant

Maria Beckman

Telefon: 073-673 20 63
E-post: m.beckman@brfsh2.se 
Ansvarsområden: Hemsida, Intern IT, Byblad, dokumentansvarig

Suppleant

Mikael Rubin

Telefon: 076-171 96 08
E-post: m.rubin@brfsh2.se 
Ansvarsområden: Fixargruppen, Garageförrådet, Soprum, Lekparken

Valberedningen

Sammankallande

Benny Guteborg

Telefon: 070-522 56 75 
Epost: benny.guteborg@me.com

Valberedare

Michael Carlsson

Telefon: 076-012 05 05
Epost: mc@carlsson62.se

Valberedare

Alexander Enarsson

Telefon: 076-022 16 72 
Epost: enarsson-@outlook.com

Vem gör vad - alfabetisk lista

Ansvarsområde Ansvarig
Bastu Iréne Hedin
Belysning förråd +ute Hasse Andersson
Byblad Maria Beckman
Bygglov ute gula och gröna Michéle Dahlström
Bygglov ute röda Michéle Dahlström
Ekonomi Dennis Savetun, Michéle Dahlström
Fixargruppen Mikael Rubin
Försäkring Dennis Savetun
Garage Iréne Hedin
Internet Michéle Dahlström
Lekparken Mikael Rubin
Lokaluthyrning Iréne Hedin
Nycklar Michéle Dahlström
Pantförskrivningar Michéle Dahlström
Parkering Iréne Hedin
Renoveringar inne Dennis Savetun
Snöröjning Tommi Rinne
Soprum Mikael Rubin
Trädgårdsförrådet Mikael Rubin
Trädgårdsgruppen Elisabeth Rosqvist
TV Michéle Dahlström
Tvättstugor Michéle Dahlström
Utemiljö gula och gröna Iréne Hedin
Utemiljö röda Michéle Dahlström
Vattenskador Dennis Savetun
Websida Maria Beckman
Ventilationssystem Tommi Rinne
Värmesystem Dennis Savetun
Överlåtelser Michéle Dahlström