Information till mäklare

Här kommer det att fyllas på information som i första hand är till för mäklare men som självklart kan vara matnyttig för dig som medlem. Det kommer även att bli mer estetiskt tilltalade.

Fångsthandlingar såsom överlåtelseavtal & gåvobrev samt pantsättningsbrev och meddelande om avnotering skall BARA skickas per post till:

SBC
Box 226
851 04 Sundsvall


Dessa handlingar skall alltså inte skickas till styrelsen eller läggas i föreningens brevlåda. Det gör såklart inget om ovan nämnda handlingar skulle hamna hos styrelsen men själva handläggningen kommer att ta mycket längre tid eftersom det ändå måste skickas till SBC.

Ett bra incitament är att minimera handläggningstiden när du som medlem vill höja upp ett befintligt lån på din bostad eller som blivande medlem har en deadline att betala in handpenningen till säljaren.
Pantsättningsbreven som då skickas hem till dig per post måste skrivas under vilket SBC gör i egenskap av ekonomisk förvaltare då de på uppdrag från föreningen har som uppgift att hålla pantregistret ajour.
Om handlingarna går via styrelsen så kommer det att ta längre tid för pengarna att betalas ut vilket blir en stressfaktor för samtliga inblandade parter, samt att om inte pengar betalas in i tid så finns det risk för avtalsbrott om inget annan överenskommelse har slutits parterna mellan.

För frågor vänligen kontakta vår ekonomiska förvaltare SBC.