Kontakt

Det finns ett antal olika sätt att komma i kontakt med styrelsen.

Felanmälan

Fel anmäler du enklast genom att ringa eller mejla till vicevärden eller den styrelsemedlem som är ansvarig för ärendet, se styrelsen.

Expeditionen

Föreningen har sin expedition på Myrmalmsringen 185. Här finns en brevlåda där brev till styrelsen kan lämnas.

E-post

Styrelsens e-postadress är styrelsen@brfsh2.se. Varje styrelsemedlem har även en egen mejladress, se organisation för närmare upplysningar.

Postadress

Brf Söderbyhus nr 2
Myrmalmsringen 185
136 65 Söderby

Föreningens organisationsnummer är 716417-6740.