Föreningen har ny Vicevärd!

Hej!

Dennis Savetun, en av våra medlemmar, blir ny vicevärd i vår förening! Dennis har tidigare suttit i styrelsen, som nu välkomnar Dennis och tackar stort för att han tar sig an uppdraget.

Initialt kommer Dennis att kontrollera gemensamhetsutrymmen och övriga tekniska installationer på torsdagar vilket även kommer att vara den dagen som hembesök kommer att planeras in till. Detta gäller dock såklart inte om det skulle röra sig om något akut.

Dennis kan kontaktas då någon av nedan listade saker inträffat:

  • Element blir inte varma trots att termostatvreden har motionerats och rören till elementen är varma.
  • Trycket på pannan är lågt trots luftning av samtliga element är gjorda.
  • Element går inte att lufta pga att luftningsnippeln har fastnat (att man saknar elementnyckel är inte ett giltigt skäl till felanmälan).
  • Avvikande ljud/högt skrammel hörs från ventilationsaggregatet i köket. Exempelvis om misstanke finns om att motorn håller på att gå sönder då ”den aldrig låtit så förut”.
  • Det samlas vatten inne i ventilationsaggregatet, vilket bara syns när det öppnas men det är viktigt att dräneringsslangen fyller sin funktion.
  • Hastigheten på aggregatet går inte att justera eller har fastnat i ett läge.
  • Lampan och/eller glasskivan till lampan och/eller sockeln till lampan har gått sönder.
  • Lampor på och i garage, miljöstugor, tvättstugor och lyktstolpar på föreningens mark har gått sönder.

Kontakta helst Dennis, med en tydlig beskrivning av ärendet, via mail vicevard@brfsh2.se Det går även bra att sms:a eller ringa till 0708-188 919 och lämna ett meddelande. Dennis försöker såklart återkoppla så fort som möjligt men eftersom han jobbar på dagarna så är kvällstid oftast den tiden som han kommer att ringa eller maila tillbaka.