Extrastämman flyttas till följd av pandemin

Den aviserade extrastämman den 13 februari skjuts fram. Detta på grund av rådande läge kring pandemin med mycket stor smittspridning och rådande restriktioner. Styrelsen kommer att gå ut med information om nytt datum så snart som möjligt.