Varför bo här?

Här finns några bilder om fördelarna med att bo här: