Vår förening

Söderby ligger i ett historiskt och lugnt naturskönt område mellan Vendelsö och Handen i Haninge kommun.

Vår förenings område känns som en korsning mellan småhus och radhus. Alla bostäder har entré på bottenplanet och en  trädgård  som sköts av de boende själva . Området är barnvänligt och sammanbundet av ett mängd vägar som utgör så kallat gångfartsområde.

Inom området finns en stor lekpark samt flera mindre innergårdar med olika karaktärer. Du har inflytande över ditt boende i vår förening. Fördelarna med att bo i föreningen är många – när man själv har möjlighet att påverka sitt boende ökar trivseln. Tillsammans bestämmer vi hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas. Att bo i vår förening ger dig ett tryggt boende. Den tekniska förvaltningen sköts av föreningen själv.

Föreningen grundades år 1982 och består av 190 stycken bostadsrättsradhus:

2 rok, 64 kvm, 53 st
3 rok, 81 kvm, 50 st
4 rok, 111 kvm, 62 st
5 rok, 134,5 kvm, 25 st

Uppvärmning och ventilation

Uppvärmning sker med vattenburen el. Ventilation sker med ett så kallat Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning. Varje bostad har separata uppvärmnings- och ventilationsinstallationer.

Skötsel av gemensamma  grönytor

Skötsel av innergårdar och andra grönytor utförs av en kompetent kontrakterad medlem och på frivillig bas av våran trädgårdsgrupp. Därtill brukar medlemmar göra insatser i anslutning till sin tomt och på gemensamma städdagar.

Gemensamma utrymmen

  • Tre stycken stora, fullt utrustade tvättstugor, en i varje område
  • En bastu
  • Två samlingslokaler som kan hyras för barnkalas och andra sammankomster

  

Ekonomi

Föreningens ekonomi är mycket god. Läs gärna i vår årsredovisning på sidan Dokument och referens.

Lekplats

Mitt i vårt område finns en stor och säkerhetskontrollerad lekplats.

Parkerings- och garageplatser

Samtliga boende har möjlighet till egen parkering i utkanten av området på vanlig parkeringsplats. Det finns även ett antal platser i garagelängor. Information om laddmöjligheter för elbilar kommer inom kort.

Nära till mycket

Skola

I direkt anslutning till området finns förskolor, Alen  och Piren (från 10 augusti) samt en kommunal F-6 skola, Båtsmansskolan.

Handel

Maxi stormarknad med angränsande butiker ligger på promenadavstånd genom angränsande bostadsområden.

Lidl har en butik lika nära som Maxi, men på andra sidan området.

Port 73 med butiker och restauranger ligger en kilometer bort fågelvägen. Hit kan du gå eller cykla på två kilometer småvägar via Söderby gård.

Kommunikation

Buss till Haninge centrum, Vega pendeltågsstation  och Gullmarsplan går direkt i anslutning till området.

Pendeltåg finns i Haninge centrum och i Vega, ca två kilometer västerut.

Nynäsvägen nås på under fem minuter via Handens trafikplats.

Natur

Söderbyskogen finns i direkt anslutning till området. Skogen används av skolbarn och promenerande. 

Tyresta naturreservat och nationalpark: Tyresta by finns fem-sex kilometer österut och kan exempelvis nås med buss. På inte mer än två kilometers gångavstånd kan du nå skogarna som angränsar till Tyresta.