Styrelsemöten höst/vinter 2020/2021

Planerade styrelsemöten: 23/11, 14/12, 18/1, 16/2

Handlingar från er medlemmar, till exempel bygglovsansökningar, skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötesdatum.
Dessa lämnar du enklast i brevlådan vid expeditionen på Myrmalmsringen 185 eller mailar till styrelsen@brfsh2.se