Sopsortering med start i början av november

Under den första veckan i november räknar vi med att soprummen utrustas med kärl för källsortering. 

Senast samma dag kommer vi att dela ut ett startkit till din dörr. Detta består av en bunt matavfallspåsar, en ventilerad påshållareett par informationsblad om sop- och matavfallssortering.