Planerade styrelsemöten höst 2018

Kommande ordinarie styrelsemöten 2018: 17/9, 15/10, 13/11 och 10/12

Handlingar från er medlemmar, till exempel bygglovsansökningar, skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötesdatum.
Dessa lämnar du enklast i brevlådan vid expeditionen på Myrmalmsringen 185 eller mailar till styrelsen@brfsh2.se