Planerade styrelsemöten vår 2019

Kommande ordinarie styrelsemöten 2019: 21/1, 18/2, 18/3, 1/4

Handlingar från er medlemmar, till exempel bygglovsansökningar, skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötesdatum.
Dessa lämnar du enklast i brevlådan vid expeditionen på Myrmalmsringen 185 eller mailar till styrelsen@brfsh2.se