Planerade styrelsemöten 2019-2020

Kommande ordinarie styrelsemöten 2019-2020: 16/12, 20/1, 10/2, 2/3, 23/3

Handlingar från er medlemmar, till exempel bygglovsansökningar, skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötesdatum.
Dessa lämnar du enklast i brevlådan vid expeditionen på Myrmalmsringen 185 eller mailar till styrelsen@brfsh2.se