Planerade styrelsemöten 2020

Kommande ordinarie styrelsemöten 2020: 8/6, 17/8, 14/9, 12/10

Handlingar från er medlemmar, till exempel bygglovsansökningar, skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötesdatum.
Dessa lämnar du enklast i brevlådan vid expeditionen på Myrmalmsringen 185 eller mailar till styrelsen@brfsh2.se