Michéle Dahlström tar över ansvaret för leverantör av TV och bredband.

Efter en liten omfördelning av ansvarsområden tar Michéle åter över ansvaret för leverantör av TV och bredband. Välkommen att kontakta Michéle om du har  frågor kring detta.