Årsstämma 2020

En annorlunda årsstämma

Pga. rådande situation med Covid-19 så har vi ju som ni alla vet skjutit upp årsstämman. Nu har styrelsen beslutat att stämman genomförs söndagen den 10 maj kl. 15.00 i Båtmansskolans matsal. Styrelsen har även beslutat att tillåta poströstning och att en medlem kan vara ombud för flera andra medlemmar. (En tillfällig lag gör detta möjligt trots att det strider mot föreningens stadgar.)

Eftersom läget är som det är så uppmanar styrelsenatt Inte närvara fysiskt på stämman och istället:

  • Helst poströsta

eller

  • Ge sin fullmakt till annan medlem

Du som ändå kommer till stämman: endast en person per hushåll tack.

Vi kommer inte att bjuda på någon förtäring i samband med stämman som vi brukar göra. Men det förstår ni säkert varför.

För att poströsta använder du medföljande röstblankett som du stoppar i kuvertet och lämnar i föreningens brevlåda vid expeditionen senast 8/5.

Uppvisad fullmakt skall vara i original, skriftlig, daterad samt maximalt ett år gammal.

Lagändringar kan komma snabbt. Om det trots allt kommer många till stämma kan vi tvingas att ställa in i sista sekund.

Låt oss samarbeta och minimera antalet fysiskt närvarande denna gång.

Under flik dokument och referens finns dokumenten som delats ut i er brevlåda.