Årsstämma 2019 – sista dag för motioner

Nästa årsstämma kommer att hållas söndagen 7:e april 2019. Vi har bokat Båtmansskolans matsal. En kallelse kommer såklart i din brevlåda i god tid.

Sista dag att lämna in motioner inför årsstämman är söndagen 3:e februari 2019. Det är viktigt att motioner kommer in i tid så att vi kan få med dem i kallelsen.