Årsstämma 2019 – sista dag för motioner

Nästa årsstämma kommer att hållas söndagen 7:e april 2019. Vi har bokat Båtmansskolans matsal. En kallelse kommer såklart i din brevlåda i god tid.

Sista dag att lämna in motioner inför årsstämman är söndagen 3:e februari 2019. Det är viktigt att motioner kommer in i tid så att vi kan få med dem i kallelsen.

Planerade styrelsemöten 2019

Kommande ordinarie styrelsemöten 2019:  2/9

Handlingar från er medlemmar, till exempel bygglovsansökningar, skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötesdatum.
Dessa lämnar du enklast i brevlådan vid expeditionen på Myrmalmsringen 185 eller mailar till styrelsen@brfsh2.se

Uppdaterad hemsida

Hemsidan är nu uppdaterad och något förändrad. Bland annat finns nu ett litet bildspel på sidan Varför bo här – för att marknadsföra föreningen mot omvärlden. Välkommen med förbättringsförslag i stort och smått. Kontakta Jacob på j.lindblom@brfsh2.se eller 073-673 20 60.