Styrelsen under semestertider 2020

Behöver du kontakta någon i styrelsen under semestertider så arbetar vi enligt följande schema.

v.26 Johan & Hasse
v.27 Irene & Michéle
v.28 Michéle & Johan
v.29 Göran & Michéle
v.30 Iréne & Michéle
v.31 Iréne & Hasse
v.32 Karuna & Jacob
v.33 Karuna & Jacob

se flik organisation för kontaktuppgifter

Årsstämma 2020

En annorlunda årsstämma

Pga. rådande situation med Covid-19 så har vi ju som ni alla vet skjutit upp årsstämman. Nu har styrelsen beslutat att stämman genomförs söndagen den 10 maj kl. 15.00 i Båtmansskolans matsal. Styrelsen har även beslutat att tillåta poströstning och att en medlem kan vara ombud för flera andra medlemmar. (En tillfällig lag gör detta möjligt trots att det strider mot föreningens stadgar.)

Eftersom läget är som det är så uppmanar styrelsenatt Inte närvara fysiskt på stämman och istället:

  • Helst poströsta

eller

  • Ge sin fullmakt till annan medlem

Du som ändå kommer till stämman: endast en person per hushåll tack.

Vi kommer inte att bjuda på någon förtäring i samband med stämman som vi brukar göra. Men det förstår ni säkert varför.

För att poströsta använder du medföljande röstblankett som du stoppar i kuvertet och lämnar i föreningens brevlåda vid expeditionen senast 8/5.

Uppvisad fullmakt skall vara i original, skriftlig, daterad samt maximalt ett år gammal.

Lagändringar kan komma snabbt. Om det trots allt kommer många till stämma kan vi tvingas att ställa in i sista sekund.

Låt oss samarbeta och minimera antalet fysiskt närvarande denna gång.

Under flik dokument och referens finns dokumenten som delats ut i er brevlåda.

COVID19/Corona

På grund av rådande omständigheter kring COVID19/Coronavirus så hyr vi inte ut våra lokaler så länge Folkhälsomyndigheten avråder från att träffas i större grupper.  Detsamma gäller självklart för Bastun.

Expeditionens öppettider 2020

På grund av rådande omständigheter med Coronaviruset (COVID-19) så har vi beslutat att inte ha expeditionen öppen varannan tisdag en tid framöver. 

Tveka inte att ta kontakt med oss om det är något du behöver hjälp med. 

Mejla: styrelsen@brfsh2.se 

Har du ett mer brådskande ärende eller inte har tillgång till mejl så går det såklart bra att ringa till den i styrelsen som är ansvarig för din fråga. Information om detta hittar du under flik Organisation.

Com Hem – Information

Den 26/5 upphör ComHem att sända sina kanaler analogt. De kommer gå över att sända bara digitalt. Det innebär att om du har en väldigt gammal TV och ingen digitalbox inte kommer att kunna se på TV längre.

För att få veta mer, klicka här

Det nya systemet för gästparkering är nu i drift

Regler för gästparkeringarna:
• 3 timmar gratis parkering
• Därefter kostar det 4:-/tim. Eller 30:-/dygn
• Man kan betala genom Q-parks app eller med SMS
• Man kan inte parkera sin privata bil där. Då blir det böter. Q-park stämmer av om man bor i området eller ej. (Det är alltså precis som tidigare).

Planerade styrelsemöten 2020

Kommande ordinarie styrelsemöten 2020: 8/6, 17/8, 14/9, 12/10

Handlingar från er medlemmar, till exempel bygglovsansökningar, skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötesdatum.
Dessa lämnar du enklast i brevlådan vid expeditionen på Myrmalmsringen 185 eller mailar till styrelsen@brfsh2.se