Påminnelse om bygglov

På förekommen anledning får vi tyvärr återigen påminna om att ni behöver bygglov från styrelsen om ni t.ex. skall bygga en altan, sätta upp staket/plank eller bygga ett förråd på tomten. Detsamma gäller vid större renoveringar inomhus, t.ex. i kök eller badrum.

Vilka regler som gäller hittar ni i Bybladet Special Utemiljö som alla har fått i brevlådan.

Vid frågor, kontakta Michael Lysholm på telefon 073-673 20 63 eller mejladress m.lysholm@brfsh2.se.

Vintern närmar sig

I år har vi tecknat ett nytt avtal om snöröjning. Vi har mera noggrant preciserat hur vi vill att tjänsten skall utföras, bland annat kommer det att sandas mer än tidigare.

Vi hoppas att det nya avtalet skall innebära en god service för alla boende i föreningen, och att vi får anledning att glädja oss åt snön.

Som vanligt hjälps vi åt att skotta och sanda utanför ingångarna till tvättstugor och soprum. Snöskyfflar kommer att finnas innanför dörrarna.

Påminnelse om parkeringsregler

Vi vill påminna om att det råder parkeringsförbud i hela Söderby, även inom vårt område. De gula parkeringstillstånd som delats ut till samtliga lägenheter gäller endast för gäster vid parkering på gästparkeringen, inte för parkering inom området.

Firmabilar som tillhör boende i föreningen skall inte parkeras på gästparkeringen, utan för dessa får man vid behov söka egen p-plats.

Lyckad höststäddag

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som hjälpte till på städdagen 4 oktober. Det var stor uppslutning, god stämning och en trevlig avslutning med värmande soppa och goda kanelbullar.

Alla ni som deltog gjorde viktiga insatser som leder till att vi kan hålla nere föreningens kostnader.

1 3 4 5 6