Värt att veta

Informationskanaler

Föreningens informationskanaler är Bybladet, hemsidan, lokalkanalen, anslagstavlorna och välkomstbroschyren.

Bybladet är ett informationsblad som ca fyra gånger om året delas ut till alla medlemmar. Det finns sedan även tillgängligt för nedladdning på hemsidan, under Dokument.

Anslagstavlor sitter vid de tre soprummen och det är dessa anslagstavlor som skall användas för informationsutbyte.

Önskar ni annonsera på lokalkanalen? Mejla underlag till Anna Gyllstedt. Observera att inga kommersiella anslag tas med, utan endast allmän information och förfrågningar.


Bygglov

Tänker du bygga om eller till inomhus eller utomhus? Kom ihåg att du behöver bygglov från styrelsen och ibland också från kommunen. Det gäller t.ex. för fönster, uterum, friggebodar och andra förråd, paraboler, värmepumpar, stora pooler och vissa skärmtak och staket.

Vilka regler som gäller hittar du i Bybladet Special Utemiljö som alla har fått i brevlådan. Det finns även för nedladdning under Dokument här på webbplatsen.


Skötsel trädgårdshäckar

Sommartid växer många häckar så det knakar. Det för med sig att de kan vara i vägen på våra gång- och cykelvägar i området. Även häckar vid de mindre gångvägarna mellan husen kan vara i vägen.

Titta då och då över och åtgärda era häckar, så slipper vi klagomål. Det är er skyldighet att ordna detta.


Sophantering

Soppåsen är till för brännbart avfall som uppkommer i hushållet efter att du sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar av glas, kartong, plåt och plast samt tidningar och annat icke brännbart avfall. Om felaktiga sopor ligger i våra soprum blir det ej hämtat av sophämtningen.

Endast du ansvarar för att de sopor du sorterat ut samt dina övriga grovsopor och trädgårdsavfall kommer till rätt återvinningstation eller återvinningscentral. Information om var dessa ligger hittar du hos SRV Återvinning.

För utförligare information, se vår sophanteringsguide under Dokument.

Kärlen som hittills funnits för icke brännbart avfall skall icke längre användas och detta avfall skall istället till någon av SRV:s stationer.


Parkering och garage

Om ni är på väg att flytta och har garage eller parkeringsplats, var då uppmärksamma på att dessa inte ingår i huset utan hyrs under eget kontrakt. Den/de som flyttar in efter er får således inte ta över ert garage eller er parkeringsplats utan godkännande av ansvarig.

Ni som flyttat in nyligen och tagit över garage eller parkering av den tidigare husägaren var vänlig kontakta parkeringsansvarig för att slippa betala en större retroaktiv summa räknat ifrån er inflyttningsmånad.

Om någon har tagit din parkeringsplats eller om det är någon som står alldeles för länge
inom vårt område utan synligt tillstånd, så ring Q-park 08-643 97 10; kanske har de en parkeringsvakt som kan lösa problemet.


Skadedjur

Problem med getingar, svartmyror eller silverfiskar? Föreningen har ett skadedjursavtal med Anticimex. Det innebär att det inte blir någon kostnad vare sig för dig eller föreningen om du ber Anticimex om hjälp.

Vid problem med skadedjur ringer du Anticimex, 08-517 634 00. Uppge föreningens namn, Söderbyhus nr 2, att vårt försäkringsbolag är Länsförsäkringar (försäkringsnummer 9008441*15) och din adress.


Filterbyte

Om du är osäker på när filtren (frånluftsfilter, förfilter och kompaktfilter) i luftbehandlingsaggregatet byttes sist hjälper vi dig att kontrollera detta under expeditionstid. Experterna säger att filterbyte bör ske en gång per år.

Mer om hur du byter dessa filter: se Lathund för filterbyte under Dokument.

Filtret som sitter i kassetten under din köksfläkt ska normalt inte bytas, men filter och kassett behöver diskas då och då. Om dessa börjar kännas ”ofräscha” kan du dock på egen bekostnad av 250 kr beställa en ny filterkassett (inkl. filter) genom mejl till info@tebevent.se eller på telefon 08-642 34 15.


Färgkoder

Ni som fått ommålat och vill måla något förråd i samma kulör behöver nedanstående färg:

Gröna området

Alcro Bestå Täckfärg, färgkod NCS S 8010 – G 30 Y

Röda området

Uppgift saknas

Gula området

Ej fastställt

Den vita färg som används på t.ex. knutbrädor kallas Stockholmsvit.


Välkomstbroschyren

Vår välkomstbroschyr är tänkt i formatet A5 (vikt A4). Det består av två brev som du hittar under fliken Dokument.

Gör så här för att tillverka en broschyr:

  • Skriv ut brev 1 i liggande format på ena sidan ett A4-ark
  • Sedan stoppar du tillbaka pappret i skrivaren och skriver ut brev 2 på andra sidan
  • Därefter viker du ditt A4 på mitten