Arbetsgrupper

Trivsel, gemenskap, minskade kostnader och ökat attraktionsvärde är tanken bakom våra arbetsgrupper. Vill du vara med i en arbetsgrupp? Lägg gärna en lapp i lådan vid expeditionen eller mejla berörd gruppledare.

Fixargruppen

Gruppledare

Hasse Andersson

Göran Gyllstedt, Leif Binnerby, Carl-Erik Ersson och Ari Laine


Trädgårdsgruppen

Vårt bostadsområde har många vackra grönytor och innergårdar. Trädgårdsgruppens huvudsakliga arbete är att vårda och sköta om våra gemensamma ytor, t.ex. rensning av ogräs.

Gruppen är i behov av förstärkning. Alla grannar är hjärtligt välkomna till trädgårdsgruppen! Hör av er till Albin.

Gruppledare

Albin Kling

Medlemmar

Carl-Erik Ersson, Helga Lindström, Albin Pettersson, Iréne Hedin, Elisabeth Rosqvist och Hasse Andersson


Servicegruppen

Gruppen svarar för följande:

  • Se till att det finns städmaterial i tvättstugorna, lokalerna och bastun.
  • Se till att det finns toalettpapper, pappershanddukar och tvål på toaletterna.
  • Sköta inköp av städ- och hygienmaterial.
  • Ha översyn i tvättstugorna, lokalerna, pannrummen, entréerna och bastun.
  • Ha kontakt och informera Fixargruppen när något behöver åtgärdas.
  • Vara behjälpliga på städdagarna

Medlemmar

Gith-Marie Noorozi-Manesh, Inger Berglund och Siw Alderstad