Kallelse till extra stämma

Styrelsen kallar medlemmarna till extra stämma med anledning av förslag till nya stadgar.
Separat kallelse samt övriga handlingar kommer i brevlådan.

Tid: Söndagen den 17 september kl. 16.00
Plats: Båtsmansskolans matsal