Styrelsemöten Hösten 2017

Under hösten har styrelsen möten följande dagar:

19 september, 17 oktober, 31 oktober, 14 november samt 12 december.

Handlingar från er medlemmar vill ha in från medlemmar senast en vecka innan respektive möte. Lämna dessa i brevlådan vid expeditionen på Myrmalmsringen 185 eller maila till styrelsen@brfsh2.se