Styrelsemöten vår och sommar 2017

Under våren och sommaren har styrelsen möten följande dagar:

30 maj, 13 juni, 18 juli samt 22 augusti.

Handlingar från er medlemmar vill ha in från medlemmar senast en vecka innan respektive möte. Lämna dessa i brevlådan vid expeditionen på Myrmalmsringen 185 eller maila till styrelsen@brfsh2.se