Ny styrelse 2017-2018

På årsstämman 9 april valdes föreningens styrelse och valberedning.

På styrelsemötet den 2 maj fastställdes styrelsens arbetsfördelning. Ansvarsområden och kontaktuppgifter till respektive styrelsemedlem och valberedningen hittar du under fliken Organisation.