Styrelsemöten 2017

Under 2017 har styrelsen möten följande datum:

24/1, 21/2, 21/3 samt 4/4.

Handlingar från er medlemmar, till exempel bygglovsansökningar, skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötesdatum.
Dessa lämnar du enklast i brevlådan vid expeditionen på Myrmalmsringen 185 eller mailar till styrelsen@brfsh2.se