Vintern närmar sig

I år har vi tecknat ett nytt avtal om snöröjning. Vi har mera noggrant preciserat hur vi vill att tjänsten skall utföras, bland annat kommer det att sandas mer än tidigare.

Vi hoppas att det nya avtalet skall innebära en god service för alla boende i föreningen, och att vi får anledning att glädja oss åt snön.

Som vanligt hjälps vi åt att skotta och sanda utanför ingångarna till tvättstugor och soprum. Snöskyfflar kommer att finnas innanför dörrarna.

Påminnelse om parkeringsregler

Vi vill påminna om att det råder parkeringsförbud i hela Söderby, även inom vårt område. De gula parkeringstillstånd som delats ut till samtliga lägenheter gäller endast för gäster vid parkering på gästparkeringen, inte för parkering inom området.

Firmabilar som tillhör boende i föreningen skall inte parkeras på gästparkeringen, utan för dessa får man vid behov söka egen p-plats.

Lyckad höststäddag

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som hjälpte till på städdagen 4 oktober. Det var stor uppslutning, god stämning och en trevlig avslutning med värmande soppa och goda kanelbullar.

Alla ni som deltog gjorde viktiga insatser som leder till att vi kan hålla nere föreningens kostnader.

1 3 4 5