Styrelsemöten 2018

Under 2018 har styrelsen möten följande datum:

23/1, 20/2, 20/3 samt 3/4.

Handlingar från er medlemmar, till exempel bygglovsansökningar, skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötesdatum.
Dessa lämnar du enklast i brevlådan vid expeditionen på Myrmalmsringen 185 eller mailar till styrelsen@brfsh2.se

1 2 3 4